ciekawostki

Ciekawostki z Wrocławia

Ciekawostki z Wrocławia…

Całkowita produkcja roczna wody pitnej we Wrocławiu wynosi ok. 53 mln m3.

W ciągu doby do Wrocławia dostarczanych jest 140 tys. m3 wody surowej.

Zaopatrzenie Wrocławia w wodę opiera się na systemie przerzutowym i ujęciach wody powierzchniowych, infiltracyjnych. Wspomaga go nieznacznie ujęcie głębinowe w Leśnicy. Wrocławski system przerzutowy zaczyna się ujęciem wody w Michałowie 60 km od Wrocławia (woj. opolskie, ok. 3 km od miejsca przecięcia Nysy Kłodzkiej z autostradą A4).

Prowadzony przez WOŚ we Wrocławiu monitoring wód obejmuje także ocenę wód przeznaczonych dla bytowania ryb. W roku 2004 nie stwierdzono występowania wód które mogłyby stanowić naturalne środowiska dla ryb łososiowatych (ryby należących do rodzaju Salmo spp., rodziny Coregonidæ lub gatunku lipień). Wody w których stwierdzono środowisko zdatne do życia gatunków karpiowatych, szczupaków, okonii lub węgorzy stwierdzono w niektórzych rzekach górskich rejonu wałbrzyskiego (Biała Lądecka, Morawka, Bystrzyca Dusznikca, Orlica).

Za najstarszy wodociąg na Dolnym Śląsku uznawany jest dębowy cysterski rurociąg łączący źródło w Lasku św. Jadwigi z ich opactwem (2 km). Woda z tego źródła do tej pory uchodzi za mającą moc uzdrawiającą. Dębowe rury były wykorzystywane do początku XX wieku kiedy to zostały zastąpione żeliwnymi.

Początki historii wodociągów są związane z przywilejem księcia Henryka IV Probusa nadanym Wrocławiowi 31 stycznia 1272 r. Przywilej ten zezwalał na pobór wody z Odry dla wodociągów i zasilania fos oraz na odprowadzanie ścieków. Pierwsze zapiski mówiące o istnieniu wodociągu we Wrocławiu pochodzą z 1341 r.

2005 r. – Z unijnych środków miasto wybudowało kolektor sanitarny łączący południowo-wschodni Wrocław z oczyszczalnią ścieków na Janówku. Dzięki temu 9 tys. mieszkańców 69 ulic będzie miało kanalizację na osiedlach: Partynice, Wojszyce, Ołtaszyn, Jagodno i Brochów. Na nowych, skanalizowanych działkach powstaną domy dla 30 tys. ludzi. Kolektor Ślęza za prawie 4,5 mln euro wybudowało przedsiębiorstwo Hydrobudowa 9 z Poznania. Aż 4,4 mln euro z Funduszu Spójności wyłożyła Unia Europejska.

2005 r. – MPWiK w zakładzie na Mokrym Dworze w czerwcu 2005 r. zamontowało filtry węglowe w miejsce części filtrów piaskowych. Inwestycja kosztowała 13,5 mln złotych.

2005 r. – Ciąg dalszy nieprawidłowości wykrytych we wrocławskich wodociągach. Po odwołaniu zarządu spółki MPWiK rok temu, przeprowadzono dalsze kontrole remontów rurociągów dokonane w latach 2001-2004. Do ekspertyz zatrudniono naukowców z Politechniki Śląskiej. W marcu zarząd spółki przesłał prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie spowodowania strat w firmie na 1,8 mln złotych. Stwierdzono brak nadzoru nad inwestycjami i różne nieprawidłowości przy przetargach, m.in. wynegocjowane na przetargu umowy z wykonawcami zmieniano później na mniej korzystne dla firmy; zwiększano zakres zamawianych prac, zmieniano zasady płacenia za roboty. Po ujawnieniu wyników kontroli dwaj pracownicy wodociągów zostali zwolnieni z pracy. – kwiecień 2005 r.

2005 r. – Po prawie 12 latach ochraniania wrocławskich wodociągów firma ZECO z dnia na dzień musiała odejść. Jak wynika z niepotwierdzonych informacji, ochroniarze z firmy ZECO, czasami zamiast pilnować strategicznych dla Wrocławia ujęć wody, spali albo byli pod wpływem alkoholu. Spółka przez lata zajmowała się pilnowaniem budynków, stacji uzdatniania wody, poziemnych zbiorników, pompowni i pól wodonośnych należących do MPWiK. Ochroną obiektów zajmie się firma SOCiETAS – marzec 2005 r.

2005 r – We Wrocławiu tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest uprawnione do legalizowania wodomierzy – styczeń 2005 r.

kwiecień 2004 r. – Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz odwołał zarząd spółki MPWiK. Zrobił to po ujawnieniu raportu z kontroli zleconej przez radę nadzorczą firmy, w którym to raporcie znalazł się zarzut oszustwa przy remoncie wodociągu przy ul. Jajczarskiej. Firma, która wykonywała prace, wymieniła 371 metrów rur na węższe (czytaj: tańsze) niż przewidywał projekt. MPWiK zapłaciło jak za droższe. Wodociąg na Jajczarskiej to fragment większego kontraktu wartego przeszło 1,2 mln złotych.

Dzięki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej co roku wykrywa się i usuwa 1200-1500 zatorów sieci kanalizacyjnej. Dzięki inspekcji telewizyjnej typuje się uszkodzoną sieć do remontów, sporządza szkice wykonawcze przed przystąpieniem do usuwania awarii, określające zakres oraz metodę napraw. Wyniki inspekcji telewizyjnej stanowią podstawę do planowania remontów infrastruktury podziemnej, oraz projektowania przebudowy układu komunikacyjnego miasta przy współdziałaniu ze ZDiK. Filmowanie stanu przyłączy do poszczególnych budynków pozwala dodatkowo na wykrywanie nielegalnych wpięć instalacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej.

Południowy brzeg Odry praktycznie nie został jeszcze przygotowany na nadejście powodzi o skali jak ta z 1997 r. Do końca prac zabezpieczających przed powodzią jeszcze daleko chociaż prace nad systemem zabezpieczającym przed skutkami powodzi rozpoczęto we Wrocławiu tuż po powodzi. W latach 1998-2001 zmodernizowane zostały jaz i śluza Szczytnicka. Zamontowano tam powłokę gumową zbrojoną kordem i wybudowano przepławkę dla ryb. W 2002 roku odbudowano wały w Praczach Odrzańskich i Maślicach, a w 2003 r. na Mokrym Dworze. W 2004 r. prowadzono prace w rejonie Siechnic na polderze Kotowice. oraz w rejonie Zalesia i Zacisza. Remontom poddano śluzę Mieszczańską i śluzę w Rędzinie.

Pośród wód głębinowych na Dolnym Śląsku, naj czystrze są wody wgłębne poziomów kredy: 87-100% wód czystych w klasie I, II i III czystości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *